powrót do mapy

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1/ Serwis Mapa Potrzeb Szczytna jest własnością Stowarzyszenia "NSZ", zwanym dalej Właścicielem.

2/ Serwis umożliwia mieszkańcom Miasta Szczytna i okolic zgłaszania potrzeb i problemów – miasta oraz gmin ościennych.

3/ Treść potrzeby, problemu jest publikowania w Serwisie po jej wcześniejszej akceptacji przez Administratora.

4/ Właściciel Serwisu nie gwarantuje bezbłędnego funkcjonowania Serwisu i dokłada wszelkich starań by zapewnić Użytkownikowi bezpieczeństwo techniczne.

5/ Użytkownik akceptuje, że wysłanie formularza kontaktowego przez Serwis wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celach przewidzianych treścią korespondencji. Użytkownik wysyłając formularz kontaktowy wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Stowarzyszenie "NSZ", Ul. Jerzego Lanca 3/16, 12-100 Szczytno oraz przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do poprawy, zmiany oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na pisemny wniosek, wysłany pocztą elektroniczną.

6/ Właściciel oświadcza, iż korzystanie z serwisu jest dla Użytkowników nieodpłatne.